HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Ruziënde ondernemers, Extendum schiet te hulp!

In iedere relatie komt weleens een hobbeltje voor, zo ook in zakelijke relaties bijvoorbeeld tussen aandeelhouders, maten en vennoten. Maar wat als dat kleine hobbeltje uitgroeit tot een berg die steeds maar groter wordt, dan is goede begeleiding een must! Extendum biedt deze begeleiding in de vorm van coaching en/of mediation op maat waarbij de juridische aspecten eveneens worden meegenomen. Samen gaan we op zoek naar de (onderliggende) oorzaak en werken we aan een goede oplossing. Mocht blijken dat een oplossing niet mogelijk is en dat het beter is als één van de partijen (of alle partijen) zijn of haar eigen weg gaat dan ondersteunen we bij de ontvlechting van de onderneming. Wat het resultaat ook is, het belangrijkste is dat alle partijen aan het traject een goed gevoel overhouden.

We noemen twee casussen uit de praktijk.

Casus 1

Drie aandeelhouders werken al jaren met elkaar samen. Twee van de aandeelhouders zijn ook bestuurder van de onderneming. Na al die jaren zijn er vaste patronen ontstaan in de wijze waarop de bestuurders met elkaar omgaan. De wrijving wordt steeds groter. De misverstanden stapelen zich op totdat de bom barst en één van de bestuurders, tevens aandeelhouder, de handdoek in de ring gooit met als resultaat veel emotie, maar ook een gedeeltelijk stuurloze onderneming. In dit geval zijn we teruggegaan naar de basis. Waarom zijn deze aandeelhouders ooit dit avontuur aangegaan? wat vinden ze eigenlijk van elkaar? Wat is de focus van de onderneming? Wat willen ze bereiken? In deze casus stonden eigenlijk drie begrippen centraal namelijk vertrouwen, begrip en communicatie. Uit de gesprekken en opdrachten die de aandeelhouders hebben uitgevoerd bleek dat alle partijen veel vertrouwen in elkaar hadden. De basis was dus aanwezig. Het probleem zat in deze casus met name in de communicatie die niet goed verliep waardoor er ook geen ruimte was voor begrip. We zijn nu enige tijd verder en de onderneming loopt als een trein én de aandeelhouders werken weer gefocust en met veel plezier. Wat een paar simpele tools voor de communicatie al niet kunnen doen.

Casus 2

Zeven maten vormen samen een maatschap. Ze werken al geruime tijd samen. In de eerste gesprekken werd al snel duidelijk dat er bij een aantal geen vertrouwen meer was. Toen is gezamenlijk besloten om de samenwerking in de huidige vorm te beëindigen. De gezamenlijke beslissing om de samenwerking te beëindigen was één van de eerste van besluiten in lange tijd waar alle maten het over eens waren. Samen met de maten zijn we het traject van ontvlechting gestart waarbij naast de zakelijke kant ook ruimte is voor emotie. In the end zijn er uit de maatschap verschillende kleinere samenwerkingsverbanden ontstaan en was het voor iedereen weer mogelijk om in het kader van de afwikkeling op een nette manier met elkaar om te gaan. Weer een vechtscheiding voorkomen!

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande een vraag hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

mr. E.B.A. (Eveline) Rijken-Rooswinkel
bedrijfsjurist

06 53 46 66 29
e.rijken@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken