HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018

Graag nodigen wij u, als salarisprofessional, namens NIRPA uit voor deelname aan het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018.

Trendonderzoek Salarisprofessionals is in 2016 voor het eerst uitgevoerd. Dit onafhankelijke en grootschalige onderzoek naar de functie van Payroll Professional is geïnitieerd door het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA). Het NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Dit onderzoek past bij de doelstellingen van het NIRPA: Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de payroll-professional.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland worden alle salarismedewerkers en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen bedoeld voor NIRPA geregistreerde Payroll Professionals.
Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking. De focus bij de enquête ligt op de volgende onderwerpen:

  • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • Ontwikkelingen in de functie van Payroll Professional;
  • Kennis en vaardigheden van de Payroll Professional

Dit jaar zijn ook een aantal vragen over actualiteiten in het vakgebied toegevoegd.

Om het onderzoek onder een zo groot mogelijke populatie salaris professionals uit te zetten, verspreiden wij de vragenlijst niet alleen via onze eigen kanalen. Graag nodigt NIRPA u uit om uw bijdrage aan het onderzoek te leveren door het volgen van de link.
De onderzoeksresultaten worden op 11 september toegelicht en gepubliceerd tijdens het jaarlijkse NIRPA congres. De resultaten worden digitaal aan de deelnemers verstuurd en aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld.

Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa en Berenschot.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Marcel van der Sluis
Bestuurder NIRPA

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken