HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Rekenhulp loonbelastingtabellen bij de Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst staan met ingang van 2017 geen pdf’s van de loonbelasting-tabellen meer. Cliënten kunnen voortaan gebruik maken van de rekenhulp Loonbelastingtabellen voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Aan het begin van elk kalenderjaar publiceert de Belastingdienst de verschillende tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Vanaf 2017 zijn de tabellen vervangen door de rekenhulp Loonbelastingtabellen. In de rekenhulp moeten eerst een aantal vragen worden beantwoord, voordat uw cliënt erachter komt welk bedrag via de loonaangifte aan loonbelasting/premie volks-verzekeringen moet worden ingehouden op het loon van een werknemer. Daarna verschijnt een link naar de juiste tabel, die naar keuze te openen is als pdf of als excel-bestand.

De belangrijkste vragen die bepalen welke tabel worden getoond, zijn:

  • Gaat het om een tijdvakbeloning of een bijzondere beloning?
  • Gaat het om een witte of groene tabel?
  • Gaat het om een standaard- of een herleidingssituatie?

Er zijn pdf- en excel-tabellen beschikbaar voor al deze gevallen. Voor de overige loonbelasting-tabellen is er (nog) geen rekenhulp.

De tabellen dienen als volgt te worden gelezen. In de eerste kolom staat het tabelloon. In de kolom erachter staat het bedrag dat uw cliënt als loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van de werknemer moet inhouden. Valt het daadwerkelijke loonbedrag tussen twee bedragen in de tabel, dan moet het lagere loonbedrag worden aangehouden.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken