HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Regeerakkoord leidt tot aanvulling van het Belastingplan 2018

Het regeerakkoord kent een aantal fiscale maatregelen die de komende jaren hun beslag moeten krijgen in wetgeving. Voor enkele maatregelen geldt een ingangsdatum van 2018 of 2019. Voor de in 2019 ingaande wijzigingen geldt een uitvoeringstermijn waardoor wetswijzigingen tijdig moeten worden geregeld. Het voornemen van het kabinet is om het Belastingplan 2018 aan te vullen met deze maatregelen.

Uit het verslag van het overleg van de vaste commissie voor Financiën van 30 oktober 2017 heeft staatssecretaris van Financiën Snel aangekondigd dat de volgende maatregelen in het Belastingplan 2018 worden opgenomen:

Ingaand in 2018:

 • De aanpassing van de vermogensrendementsheffing
  In het regeerakkoord is hierover opgenomen dat het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot € 30.000 (voor partners € 60.000). Tevens zal (sneller) worden aangesloten bij het werkelijke rendement door voor het rendement over het spaargedeelte uit te gaan van actuelere cijfers, namelijk de gemiddelde spaarrente van juli (t-2) en juni (t-1). Opgemerkt wordt dat de systematiek van box 3 met de rendementsklassen niet wijzigt en het aansluiten bij een actueler rendement voor de grotere vermogens beperkt effect zal hebben.
 • Het terugdraaien van de verlenging van de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting
  Een maatregel in het Belastingplan 2017 was dat het lage tarief van 20% van toepassing zou zijn op winsten tot € 350.000. Deze verhoging wordt teruggedraaid, nog voordat de maatregel effect heeft. Met ingang van 2018 is de eerste schijf voor de vennootschapsbelasting € 200.000. Daarboven geldt het tarief van 25%.
 • Het verhogen van het effectieve tarief van de Innovatiebox van 5% naar 7%
  Als gevolg hiervan zullen winsten die toerekenbaar zijn aan de innovatiebox effectief worden belast met een tarief van 7%.
 • Het verhogen van de tabaksaccijns

Ingaand in 2019:

 • Het geleidelijk afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting
  Met betrekking tot de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de arbeidskorting is een tal van maatregelen in het regeerakkoord opgenomen. De staatssecretaris heeft de hiervoor genoemde wijziging genoemd. Mogelijk bedoelde de staatssecretaris maatregel inzake de geleidelijke afschaffing van de overdraagbaarheid van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en arbeidskorting. De overdraagbaarheid wordt verminderd in verband met de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting tegen het partnerinkomen.
 • Het verhogen van de ouderenkorting en de geleidelijke afbouw van de ouderenkorting
  De ouderenkorting wordt met € 160 verhoogd en tegelijkertijd wordt een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw geïntroduceerd. De afbouw bedraagt 15%.
 • Het geleidelijk afschaffen van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
  Het afschaffen van de Wet Hillen ofwel de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld vangt aan in 2019. De afschaffing vindt plaats in 20 jaarlijks gelijke stappen.

mr E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken