HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Extendum CDD-abonnement

In het kader van de WWFT dienen accountantskantoren periodiek een cliëntonderzoek uit te voeren waaronder een CDD (Customer Due Dilligence)-onderzoek. Bij de invoering van de 4e richtlijn wordt dit CDD-onderzoek verder verscherpt.

Het is echter ingewikkeld en tijdrovend om bijvoorbeeld te achterhalen of (potentiële) cliënten PEP zijn, op sanctielijsten voorkomen of negatief in het nieuws zijn geweest.

Extendum biedt daarom een CDD-abonnement aan waarmee u eenvoudig en ongelimiteerd CDD-onderzoeken kunt uitvoeren.

Let wel: het CDD-onderzoek ondersteunt uw cliëntonderzoek maar vervangt het niet. Kantoren die aangesloten zijn bij Extendum genieten een aantrekkelijke arrangementskorting.

De kenmerken van het Extendum CDD-abonnement:

  • WWFT-proof
  • Onbeperkt toegang tegen een vast tarief
  • Eenvoudige vastlegging in het cliëntdossier
  • Batchverwerking mogelijk
  • Continue Monitoring van bestaande cliënten

Gebruik van het Extendum CDD-abonnement betekent voor uw werkzaamheden dat u

  • in uw cliëntdossier kunt aantonen dat er een adequaat CDD-onderzoek is uitgevoerd
  • geen Google-onderzoek meer hoeft uit te voeren per cliënt
  • niet periodiek het CDD-onderzoek hoeft te herhalen

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken