HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Pre-pack in de toekomst mogelijk minder interessant?

De advocaat-generaal (AG), adviseur van het Hof van Justitie van de Europese Unie, is van mening dat bij een doorstart middels een pre-pack sprake is van ‘overgang van onderneming’. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers als het Hof zijn visie volgt?

Wat is een pre-pack?

Bij een pre-pack wordt al voorafgaand aan een faillissement een curator aangesteld om te trachten een (gedeeltelijke) doorstart te realiseren. Als gevolg van een groeiende vraag uit de praktijk werken sommige rechtbanken al geruime tijd mee aan de uitvoering van een pre-pack. Er zijn zelfs plannen om de figuur pre-pack in de wet op te nemen (in de Wet Continuïteit Ondernemingen I). Kortom, in Nederland is de pre-pack duidelijk aan een opmars bezig.

Ontwikkelingen

Het lijkt erop dat deze opmars weleens gestopt zou kunnen worden door het Hof van Justitie. Bij het Hof van Justitie ligt op dit moment, in de Estro-zaak, de vraag voor of de regels omtrent overgang van onderneming van toepassing zijn bij een pre-pack. De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie aangegeven dat, indien een doorstart wordt gerealiseerd door een pre-pack, de arbeidsrechtelijke bescherming in stand dient te blijven. Volgens hem is de pre-pack namelijk primair gericht op het veilig stellen van de continuïteit van de onderneming.

Gevolgen voor de ondernemer

Mocht het Hof de visie van de AG volgen en ook oordelen dat op een pre-pack de regels omtrent de overgang van onderneming van toepassing zijn, dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid tot gevolg hebben dat de figuur pre-pack in Nederland veel minder gebruikt zal worden. In dat geval komen na de pre-pack namelijk alle werknemers automatisch in dienst van de doorgestarte onderneming. Een belangrijk ‘voordeel’ van de pre-pack, de mogelijkheid om op een goedkope wijze van werknemers afscheid te nemen, valt dan weg. De verwachting is dat ondernemers weer vaker zullen kiezen voor een ‘ouderwets’ faillissement zonder pre-pack. We wachten in spanning af!

mr. Eveline Rijken-Rooswinkel
jurist

06 53 46 66 29
e.rijken@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken