HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Bereid u tijdig voor op de NVKS!

Per 1 januari 2018 moeten alle accountantskantoren de NVKS (Nadere Voorschriften Kwaliteitsystemen) hebben ingevoerd. De NVKS vervangt de NVAK-ass, de NVAK-aav, de tijdelijke NVKS en RKB 1.

Uw praktijk heeft een stelsel van kwaliteitsbeheersing ingericht dat gebaseerd is op regelgeving die buiten werking wordt gesteld. U moet uw stelsel dus actualiseren. In onze VTA bijeenkomsten hebben we al aandacht besteed aan de komende wijzigingen.

Belangrijk!

  • Stel uw kantoor wordt in het najaar van 2017 door de RvT getoetst.
    In deze situatie adviseren wij u om uw stelsel van kwaliteitsbeheersing vooralsnog in tact te laten gebaseerd op de huidige stand van de regelgeving. Dat voorkomt dat binnen uw kantoor twee stelsels naast elkaar gaan bestaan. En elkaar gaan tegenwerken.
  • Stel uw kantoor wordt niet in 2017 door de RvT getoetst.
    In deze situatie adviseren wij u om in het najaar 2017 uw stelsel van kwaliteitsbeheersing aan te passen opdat u per 1 januari 2018 helemaal actueel bent. Wij voorzien u graag van advies.

De formulieren en modellen die wij op dit moment aanbieden in onze kennisbank zijn actueel en afgestemd op de huidige regelgeving. Wij hebben ook aangekondigd dat wij in de zomer van 2017 onze voorbeeldformulieren en het modelhandboek zullen aanpassen aan de gewijzigde regelgeving.

Voor alle kantoren geldt: wijzigingen WWFT

Op grond van de 4e EG richtlijn van 20 mei 2015 moet Nederland uiterlijk 26 juni 2017 de wijzigingen genoemd in deze richtlijn hebben doorgevoerd in de nationale wetgeving. Deze wijzigingen hebben betrekking op:

  1. Het formuleren van een risicobeleid voor uw kantoor
  2. Het instellen van een compliance- en audit functie voor de WWFT
  3. Extra aandachtspunten bij het uitvoeren van een cliëntonderzoek
  4. Aanpassingen bij de eisen voor het melden van ongebruikelijke transacties.

Mocht u vragen hebben of advies wensen, dan kunt u contact opnemen met Guus de Vries op telefoonnummer 088 55 12 300. Guus vertelt u ook graag meer over een verdiepingscursus of een incompany training WWFT.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken