HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen accountancy Kennisbank

27-06-2023 | In de afgelopen periode hebben wij weer diverse documenten geplaatst of aangepast op de Extendum Kennisbank. U kunt de nieuwste documenten het snelst raadplegen door op de homepage van de kennisbank de button ‘Nieuwe documenten’ aan te klikken.

Handboek loonheffingen

De meest recente versies van het Handboek Loonheffingen zijn geplaatst. Het betreft:

  • Handboek Loonheffingen 2023
  • Handboek Loonheffingen 2022

Leeswijzer openbare jaarverantwoording voor kleine zorgaanbieders
en combinatie-instellingen

Vanaf boekjaar 2022 moeten alle zorgaanbieders hun jaarverantwoording openbaar maken op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In verband hiermee heeft het Ministerie van VWS een leeswijzer gepubliceerd die voor kleine zorgaanbieders handvatten geeft hoe de jaarverantwoording openbaar te maken.

Per onderdeel van de Wmg staat in de leeswijzer wat opgenomen moet worden in de jaarverantwoording. Het betreft:

  • Leeswijzer openbare jaarverantwoording kleine zorgaanbieders

U  kunt het eerder geplaatste artikel over de openbare jaarverantwoording zorgaanbieders hier teruglezen.

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank en wilt u meer informatie? Klik dan hier. U kunt ons ook bellen via 088 55 123 00 of mailen.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

Expertise: kwaliteitstoetsen
en -beheersing en
werkprogramma’s

Ik adviseer en begeleid accountantskantoren o.a. bij de opzet en beheer van het kwaliteitssysteem, bij kwaliteitstoetsingen en bij evaluatie van stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ik help bij het oplossen van vraagstukken externe verslaggeving én het opzetten en onderhouden van werkprogramma’s.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

Expertise: regelgeving accountancy

Als adviseur, waarnemer en docent help ik accountants bij dagelijkse, maar ook complexe vraagstukken. Door mijn jarenlange ervaring is geen vaktechnische vraag mij te gek.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken