HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Cao-wijzigingen juli 2023

01-07-2023| De volgende cao’s zijn gewijzigd per 1 juli 2023. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen. Mochten er nog vragen zijn over de cao-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.


Smartphone gebruikers: Gehele tabel scrollbaar

Cao-naam Omschrijving
Afbouw Loonsverhoging structureel 2 in €: 45 Tussentijdse extra loonsverhoging van € 45 per maand per 01-07-2023, m.u.v. de lonen voor BBL-leerlingen
Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven (Poeliers) Loonsverhoging structureel 3 in %: 2
Apotheken Loonsverhoging structureel 2 in %: 5
Apothekers in Dienstverband Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 500
Bakkersbedrijf – Industriële bakkerijen Loonsverhoging structureel 1 in %: 7
Banken Loonsverhoging structureel 2 in %: 1
Boekhandel & Kantoorvakhandel Loonsverhoging structureel 3 in %: 1,5
Bouw & Infra Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,5
Dagrecreatie Loonsverhoging structureel 2 in %: 1
Dagrecreatie Loonsverhoging structureel 3 in %: 1
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit Loonsverhoging structureel 4 in %: 3,13 aanpassing percentage waarmee het WML wordt verhoogd
Elektrotechnische detailhandel Loonsverhoging structureel 1 in %: 5
Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) Loonsverhoging eenmalig 2 in €: 250 bruto naar rato dienstverband. Voor werknemers in dienst op 1 januari 2023.
Gespecialiseerde detailhandel in Bloemen en Planten Loonsverhoging structureel 2 in %: 2  Indien de wettelijke verhoging van het minimumloon per 1 juli 2023 meer is dan 2%, zal dat hogere wettelijke minimumuurloon worden toegepast over de bedragen van salarisgroep A.
Glastuinbouw Loonsverhoging structureel 2 in %: 2
Groen, Grond en Infrastructuur Loonsverhoging structureel 4 in %: 1
Groente- en Fruitverwerkende Industrie Loonsverhoging structureel 1 in €: 200 bruto per maand. Deze verhoging komt over alle salarisschalen berekend uit op gemiddeld 8,30%
Groothandel in Bloembollen Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,8
Groothandel in Bloembollen Loonsverhoging structureel 1 in €: 100
Groothandel in Bouwmaterialen Loonsverhoging structureel 1 in %: 6 plus € 75 ( al loonsverhoging gehad, dan wordt dit verrekend)
Groothandel in Bouwmaterialen Loonsverhoging structureel 1 in €: 75 (al loonsverhoging gehad, dan wordt dit verrekend)
Groothandel in Groenten en Fruiit Loonsverhoging structureel 2 in €: 25 bruto per maand. Per 01-01-2024 € 155 bruto per maand
Handelsvaart (vh Handelsvaart tot 9000 GT) Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,5
Kadaster Loonsverhoging structureel in €:  90
Kappersbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 6
Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderbureaus Loonsverhoging eenmalig 1 in €: 525 naar rato dienstverband. Is er door wkg’er een bedrag betaald in januari n.a.v. de oproep van werkgevers, dan wordt deze tot max € 300 (bij fulltime) verrekend
KNDB, voor werknemers werkzaam bij zelfstandige drogisterijbedrijven Loonsverhoging structureel 1 in %: 5
Kunsteducatie Loonsverhoging structureel 2 in €: 75 per trede
Levensmiddelenbedrijf (detail) Loonsverhoging structureel 4 in %: 1,5
Museum Loonsverhoging structureel 2 in €: 100 bruto structurele nominale verhoging van de schalen 8 tm 15 op fulltime basis
Orgelbouwbedrijf in Nederland Loonsverhoging structureel 4 in %: 0,75
Parketvloerondernemingen Loonsverhoging structureel 2 in %: 3
Recreatie Loonsverhoging structureel 3 in %: 1
Reisbranche Loonsverhoging structureel 2 in %: 3
Retail Non-Food Loonsverhoging structureel 2: Voor medewerkers die niet meer verdienen dat het oude maximum van hun schaal, worden de lonen verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die datum wordt verhoogd.
Retail Non-Food (Tuincentra) Loonsverhoging structureel 2: Voor medewerkers die niet meer verdienen dat het oude maximum van hun schaal, worden de lonen verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die datum wordt verhoogd.
Retail Non-Food (Wonen) Loonsverhoging structureel 2: Voor medewerkers die niet meer verdienen dat het oude maximum van hun schaal, worden de lonen verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die datum wordt verhoogd.
Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Loonsverhoging structureel 1 in %: 7
Sociale Werkvoorziening Loonsverhoging structureel 6: WML-indexatie
Tentoonstellingsbedrijven Loonsverhoging structureel 2 in %: 2
Varkensverbetering in Nederland Loonsverhoging structureel 1 in %: 4
VGL – Grootwinkelbedrijven Levensmiddelen Loonsverhoging structureel 5 in %: 1,5
Zoetwarenindustrie Loonsverhoging structureel 2 in €: 100 Schaalsalarissen functiegroepen 2 t/m 10

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

Expertise: salarisadministratie & CAO’s

Door mijn jarenlange ervaring kan ik met elk salarispakket uit de voeten! Ik ontzorg MKB-ondernemers door salarisverwerking en -advies.

N. (Nanda) Bijl
salarisadministrateur

088 55 123 00
n.bijl@extendum.nl

Expertise: salarisadministratie

Energiek, betrouwbaar en vrolijk, zo zie ik mijzelf als salarisadministrateur met passie voor het vak. Op nummer één staat voor mij dat de klant zich gehoord voelt.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken