HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Opmaken jaarrekening 2018 VOOR 1 juni 2019

Volgens artikel 210 BW2 dient een besloten vennootschap binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening  op te maken.

Dat betekent dat op 31 mei 2019 alle jaarrekeningen voor bv’s, met een boekjaar dat eindigt 31 december 2018, moeten zijn opgesteld. De wet biedt de mogelijkheid deze termijn van vijf maanden te verlengen, ook met vijf maanden. Deze verlenging van de termijn van opmaken van de jaarrekening is alleen mogelijk als de Algemene Vergadering daartoe een besluit neemt.

Om mogelijke aansprakelijkheidsstelling van bestuurders en aandeelhouders van besloten vennootschappen, maar ook van u als accountant, te voorkomen adviseren wij u met klem om uw klanten te wijzen op het belang van het formaliseren van dit uitstel. Dat kan door het maken van de zgn. Uitstelnotulen.

In onze kennisbank vindt u een praktisch voorbeeld van deze notulen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken