HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Praktijkvoorbeelden NV NOCLAR: Niet voldoen aan wettelijke controleplicht

Casus

In het kader van de NV NOCLAR moet een accountant een aantal stappen doornemen bij het constateren van relevante niet-naleving van wet- en regelgeving.

Een samenstellend accountant constateert, tijdens het samenstellen van de jaarrekening, dat een besloten vennootschap voor de 2e keer de criteria voor middelgroot overschrijdt en daarmee dus controleplichtig is. Hij meldt dit bij het bestuur van de onderneming en geeft aan dat de jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountantsorganisatie met een Wta-vergunning, conform stap 2 en stap 3 van het NBA stappenplan NV NOCLAR (bespreken met cliënt en aandringen op maatregelen).

De desbetreffende accountant heeft zo’n vergunning niet. Het bestuur van de vennootschap vindt een controle niet nodig en weigert een controlerend accountant te benoemen. De accountant volgt de stappen van de NV NOCLAR en geeft conform stap 4 aan dat hij de samenstelopdracht teruggeeft, aangezien het bestuur van de vennootschap weigert te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Vraag
In hoeverre is er daarnaast nog een meldplicht voor de samenstellend accountant? Of is in dit geval het niet voldoen aan wet- en regelgeving door de besloten vennootschap of het teruggeven van de samenstellingsopdracht voldoende als maatregel in het algemeen belang?

Antwoord
Er is verder geen meldplicht bij een bevoegde instantie, aangezien het teruggeven van de samenstellingsopdracht hier voldoende is.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken