HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Minimumloon voor elk uur, tenzij CAO anders bepaalt

Vanaf 2018 geldt de hoofdregel dat werknemers ook voor meerwerk en overwerk altijd minstens het wettelijk minimumloon moeten ontvangen. Echter mochten werkgever en werknemers nog zelf andere schriftelijke afspraken maken.

Vanaf 1 januari 2019 mogen uw cliënten alleen nog via de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afwijken van deze verplichting. De werkgever betaalt aan de werknemer voor elk gewerkt uur het wettelijk minimumloon. Als er hierover geen afspraken  in de cao staan, dan is ook bij meerwerk en overwerk het minimumloon verschuldigd.

In geval van afwijking van de hoofdregel zoals bijvoorbeeld het uitbetalen van overwerk in vakantie-uren of het compenseren via het cafetariastelsel moet er dus sprake zijn van een vastlegging in een CAO. Indien er geen overwerk wordt uitbetaald.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken