HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Moet je als werkgever een ziekmelding wegens een kater accepteren?

Stel: een werknemer meldt zich ziek en geeft daarvoor als reden (ongevraagd) dat hij een flinke kater heeft. Moet je dit als werkgever accepteren? Met andere woorden, heeft de werknemer ook in dat geval recht op loondoorbetaling tijdens ziekte?

Loondoorbetaling

Het korte antwoord op deze vraag is: ja, ook in dat geval heeft de werknemer in beginsel recht op loondoorbetaling. Alleen als de werknemer zijn ziekte zelf doelbewust heeft veroorzaakt, mag je als werkgever de loondoorbetaling opschorten. De opzet van de werknemer moet dan gericht zijn op het ziek worden, dat betekent dus dat het doel van de werknemer moet zijn om arbeidsongeschikt te worden. Dat zal niet snel gebeuren.

Vastleggen in arbeidsovereenkomst

Werkgever kan wel waarschuwen als werknemer te vaak risicovol gedrag vertoont, ook buiten werktijd. En als werkgever kun je het verschil tussen 70% doorbetalen (het wettelijk minimum) en 100% (als aanvulling) af laten hangen van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het is aan te raden om dit wel in de arbeidsovereenkomst vast te leggen als mogelijke sanctie.

Verslaving en zorgplicht

En wat als blijkt dat de werknemer een alcoholverslaving heeft en zich ten gevolge daarvan ziek meldt? Ook in dat geval is de werknemer arbeidsongeschikt en heeft de werknemer in principe gewoon recht op loondoorbetaling. Wij adviseren werkgevers om in ieder geval gesprekken met de werknemer te voeren en deze gesprekken goed vast te leggen, te waarschuwen wanneer nodig en ook om herhaaldelijk hulp aan te bieden. Tegenover een werknemer die kampt met verslaving moet de werkgever zich als goed werkgever gedragen en zijn zorgplicht in acht nemen.

Het is aan te raden om bijvoorbeeld in het personeelshandboek een reglement voor het gebruik van alcohol en verdovende middelen op te nemen. Dan kan de werkgever bij overtreding direct verwijzen naar het reglement en een waarschuwing geven.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een ontslag op staande voet bij alcoholmisbruik gerechtvaardigd zijn. Bel voor meer informatie in specifieke gevallen met de juristen van Extendum.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken