HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Geldende wet- en regelgeving voor uw klanten

Per 1 januari 2019 zijn de Nadere voorschriften NOCLAR in werking getreden.

De NV NOCLAR geven onder meer aan wat van u als accountant wordt verwacht en hoe u dient te handelen als een klant wet- en regelgeving niet naleeft. In dit kader is het van belang dat u inzicht krijgt in hoeverre uw klanten zich houden aan de voor hen geldende wet- en regelgeving.

Hoe kunt u nu weten welke wetten en regels gelden voor uw klanten?

De Kamer van Koophandel (KvK) biedt hiervoor een startpunt. Op het digitale ondernemersplein van de KvK is per branche vermeld welke specifieke wetten, regels en vergunningen van toepassing zijn. Daarnaast zijn uiteraard de fiscale wetten van toepassing en zijn de regels uit het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en het Wetboek van Koophandel aan de orde.

Advies

Bespreek de onderstaande punten met uw klant en leg de uitkomsten van deze bespreking vast in de bedrijfsbeschrijving van uw klant:

  • van toepassing zijnde specifieke wet- en regelgeving inclusief de naleving hiervan;
  • van toepassing zijnde specifieke vergunningen inclusief de geldigheid en naleving van deze.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken