HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

NVKS; nadere invulling artikel 15 beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In artikel 15 van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) van de NBA zijn vereisten opgenomen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van een accountantskantoor. Op 14 november 2017 is door het bestuur van de NBA nadere invulling gegeven aan de verzekerde bedragen per aanspraak en het maximaal eigen risico.

Verzekerd bedrag per aanspraak:

  • Jaaromzet < € 500.000, ten minste 300.000;
  • Jaaromzet >= € 500.000 en < € 1000.000, ten minste € 500.000;
  • Jaaromzet >= € 1.000.000 en < € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
  • Jaaromzet >= € 2.500.000, ten minste € 3000.000.

Eigen risico

  • Jaaromzet < € 2.500.000, maximaal € 25.000;
  • Jaaromzet > € 2.500.000, bepaling door het accountantskantoor.

Het bovenstaande is te vinden in het “Besluit verzekerde bedragen NVKS” en is van kracht per 1 januari 2018.
Het is verstandig om na te gaan of uw polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan het bovenstaande en de overige vereisten van artikel 15 van de NVKS voldoet.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken