HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Goed voorbereid met het Extendum Privacy Pakket!

Per 25 mei 2018 dient de nieuwe Privacy wetgeving – ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd – te zijn geïmplementeerd.

Dit betekent dat iedereen die regelmatig persoonsgegevens verwerkt vanaf dat moment verplicht wordt passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om deze persoonsgegevens te beschermen.  De Autoriteit Persoonsgegevens zal vanaf dan ook gaan handhaven d.m.v. het opleggen van boetes maar ook Beroepsorganisaties zullen hierop gaan toezien. Dit geldt zeker voor accountantskantoren.

Deze maand ontvangt u van Extendum nadere informatie hoe u de nieuwe Privacy wetgeving op een praktische wijze tijdig en compliant binnen uw kantoor kunt implementeren.

Extendum heeft een module ontwikkeld waarmee u een privacy administratie kunt opzetten, inrichten en onderhouden, die voldoet aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens, daaraan stelt en naar alle verwachting ook aan de normen van de NBA.

Het Extendum Privacy Pakket bestaat uit:

 • Privacy Administratie
 • Begeleiding bij de implementatie
 • Helpdesk
 • Periodieke updates

De Privacy Administratie bestaat onder andere uit:

 • Kantoorspecifiek Privacy beleid
 • (Digitaal) Verwerkersregister Persoonsgegevens + instructies
 • Verwerkersovereenkomst + instructies
 • Protocol datalekken
 • Privacy impact assessment
 • Aanvulling PZ handboek
 • Aanvulling algemene voorwaarden en/of opdrachtbevestiging

U ontvangt uiterlijk deze maand ons complete aanbod.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist | directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken