HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

CAO wijzigingen per 1 januari 2018

Maandelijks informeren wij u over de CAO-wijzigingen op onze website en in onze nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Reef.

De volgende CAO’s wijzigen per 1 januari 2018. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen.

CAO naam Omschrijving
Baksteenindustrie Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,75% Per 01-01-2018
Baksteenindustrie Loonsverhoging structureel 2 in %: 0,75% Per 01-01-2018
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
Betonproductenindustrie Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018
Metalektro Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,55% Per 01-01-2018
met een vloerbedrag van € 31,68
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,75% Per 01-01-2018
Sport Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,15% Per 01-01-2018
Toneel en Dans (vh Theater en Dans) Eenmalige verhoging in %: 1,50% Per 01-01-2018
voor werknemers die op 1-1-2017 op het maximum van
de schaal zitten.
Recreatie Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,75% Per 01-01-2018
Grafimedia Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,50% Per 01-01-2018
Gemeenten Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018
Bouw en Infra (vh Bouwnijverheid) Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,75% Per 01-01-2018
en met ingang van periode 1 (4-wekenverloning)
Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de verhuur van mobiele kranen Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018
Goederenvervoer in Nederland (samengevoegd met TLN – vh KNV) Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018
Taxivervoer Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,00% Per 01-01-2018
Besloten Busvervoer Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,10% Per 01-01-2018
Hoveniersbedrijf in Nederland Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,75% Per 01-01-2018
M&T Carrosseriebedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018
M&T Technisch Installatiebedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018
M&T Goud en Zilvernijverheid Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018
M&T Isolatiebedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018
M&T Metaalbewerking Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,35% Per 01-01-2018
Fashion, Sport & Lifestyle (vh Fashion & Sport Inretail) Loonsverhoging structureel 1 in %: % Per 01-01-2018
aanpassing salarisschalen conform % verhoging WML (mini-
maal 0,40%)
Groothandel in Groenten en Fruit Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,25% Per 01-01-2018
Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018
Wonen (opgegaan per 2017 in Fashion en Inretail) Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
VGT / Ver. Grootwinkelbedrijf Textiel Loonsverhoging structureel 1 in %: % Per 01-01-2018
% verhoging van het WML op 01-07-2017 en 01-01-2018
met minimum van 2 x 0,40%
Horeca- en aanverwante bedrijf Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,30% Per 01-01-2018
Inflatie + 1%
Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018
Railinfrastructuur Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
of met ingang van periode 1-2018 (4-wekenperiode)
Architectenbureaus Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
Provincies Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,30% Per 01-01-2018
Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,25% Per 01-01-2018
Bos en Natuur Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
Vleessector Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,10% Per 01-01-2018
Handel in Bouwmaterialen Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018
Dierenartspraktijken – Dierenartsassistenten Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,00% Per 01-01-2018
Loonindex
Glastuinbouw Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,50% Per 01-01-2018
Visdetailhandel (vh Vishandel) Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,25% Per 01-01-2018
Ambulancezorg Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018
Ambulancezorg Loonsverhoging structureel 2 in %: gemiddeld 1,25%
per 01-01-2018
Afspraak inzake doorbetaling loon tijdens verlof
Zwembaden Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
Dagrecreatie Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,75% Per 01-01-2018
Productiegerichte Dierhouderij Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,25% Per 01-01-2018
Tankstations en Wasbedrijven Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,50% Per 01-01-2018
van de salaristabellen
Beveiliging (vh Evenementen en Horecabeveiliging) Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
Banken (vh Algemene Banken Cao) Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018
Weefselkweek Loonsverhoging structureel 1 in %: 0,50% Per 01-01-2018
geldt voor tabellen 1 t/m 7
Gemaksvoedingindustrie Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,00% Per 01-01-2018
Bedrijfsverzorgingsdiensten (v/h Agrarische Bedrijfsverzorging) Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,75% Per 01-01-2018
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018
Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,25% Per 01-01-2018
Groothandel in Bloemen en Planten Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,50% Per 01-01-2018

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken