HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Minimumloon én vakantiegeld voor over- of meerwerk

Minimumloon
Per 1 januari 2018 dient een werknemer over alle gewerkte uren samen tenminste het minimumloon te ontvangen. Dit geldt dus ook voor over- of meerwerk. Hierdoor is het soms niet meer mogelijk over- of meerwerk te compenseren met vrije tijd in een andere loonperiode. In één loonperiode kan dat nog wel, omdat er dan formeel geen sprake is van over- of meerwerk. Een werknemer die (fors) boven het minimumloon verdient kan wel met vrije tijd worden gecompenseerd in een andere loonperiode, zolang hij over de gewerkte uren in één loonperiode maar tenminste het minimumloon ontvangt.

Vakantiegeld
Tevens heeft een werknemer per 1 januari 2018 recht op vakantiebijslag over de over- of meerwerkvergoeding, tenzij de CAO hiervan afwijkt. In principe wordt overwerk hierdoor dus 8% duurder voor de werkgever, en 8% aantrekkelijker voor de werknemer. Dit kan voorkomen worden door het over- of meerwerk in één loonperiode te corrigeren, waardoor per saldo geen sprake meer is van over- of meerwerk. Bij een werknemer die meer dan 3x het minimumloon ontvangt kan schriftelijk worden overeengekomen dat de werknemer recht heeft op geen of een lagere vakantiebijslag bij over- of meerwerk. Bij het maken van afspraken met werknemers is het goed de over- of meerwerkvergoeding hierop aan te passen. Voor bestaande situaties lijkt de kostenverhoging helaas onafwendbaar.

mr. J.A. (Hans) Veldkamp
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
h.veldkamp@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken