HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:
NOW en inbreng onderneming in de BV

Uw klant heeft zijn eenmanszaak ingebracht of wil zijn eenmanszaak inbrengen in een besloten vennootschap. De bedoeling is dat met ingang van 1 januari de onderneming gedreven voor rekening en risico van de besloten vennootschap.

Vraag: Wat zijn de aandachtspunten en gevolgen voor de regeling NOW?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de situatie van uw klant.

Situatie 1
Oprichting bij de notaris heeft plaatsgevonden op 6 januari 2020

Wat zijn de aandachtspunten als deze relatie gebruik wil maken van de NOW regeling.

Omzet
De onderneming bestaat dus formeel per 6 januari 2020. Er is dus geen omzet over 2019. De omzetdaling die noodzakelijk is om de NOW regeling te kunnen toepassen moet dus gerelateerd worden aan een andere periode.

Artikel 6.2.b van de regeling biedt hier uitkomst. Er kan dan gebruik gemaakt worden van de omzet die in de periode van oprichting tot 29 februari 2020 is gerealiseerd. In dit geval is de referentieomzet dan (omzet januari + omzet februari)/2*3.

Loonsom
De referentie loonsom voor de aanvraag van het voorschot is de loonsom over januari 2020. In deze situatie is het personeel per 6 januari 2020 in dienst gekomen van de vennootschap. Er is dus een (gedeeltelijke) loonsom over januari 2020.

Situatie 2
Oprichting bij de notaris heeft plaatsgevonden op 5 maart 2020

Omzet
De onderneming bestaat dus formeel per 5 maart 2020. Er is dus geen omzet over 2019. De omzetdaling die noodzakelijk is om de NOW regeling te kunnen toepassen moet dus gerelateerd worden aan een andere periode.

Artikel 6.2.b van de regeling biedt hier geen uitkomst. Er kan dan immers geen gebruik gemaakt worden van de omzet die in de periode van oprichting tot 29 februari 2020 is gerealiseerd.

Loonsom
De referentie loonsom voor de aanvraag van het voorschot is de loonsom over januari 2020. In deze situatie is het personeel per 5 maart 2020 in dienst gekomen van de vennootschap. Er is dus GEEN loonsom over januari 2020.

Situatie 3
Oprichting bij de notaris heeft nog niet plaatsgevonden

Advies is om de oprichting uit te stellen als de wens of noodzaak is gebruik te maken van de NOW. Als oprichting toch plaatsvindt, is op basis van de huidige NOW, gebruik maken van de NOW regeling, niet mogelijk.

Valkuilen

  • De fiscale terugwerkende kracht is niet geregeld in de NOW!
  • Geen omzet in de periode tot 29 februari 2020 leidt tot geen gebruik kunnen maken van de NOW.
  • Geen loonsom over januari 2020 dan is gebruik maken van de NOW regeling niet mogelijk.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken