HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:
Uitstel voor ambtshalve naheffingsaanslag omzetbelasting

Vraag: Wordt bijzonder uitstel van betaling verleend voor een ambtshalve naheffingsaanslag omzetbelasting?

Antwoord: Hebt u voor uw cliënt of heeft uw cliënt zelf nog geen aangifte omzetbelasting gedaan over de afgelopen maand(en) of over het eerste kwartaal 2020?

Dien de aangifte dan alsnog snel in. Dan kan de Belastingdienst het juiste aangifte bedrag verwerken en een juiste naheffingsaanslag omzetbelasting opleggen. Als geen aangifte wordt gedaan, legt de Belastingdienst een ambtshalve aanslag op.

Er is geen bijzonder uitstel van betaling mogelijk voor een ambtshalve aanslag. 

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken