HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Klein Krediet Corona (KKC)

In een brief aan de Tweede Kamer van 7 mei 2020 is een aanvullende maatregel aangekondigd op het bestaande palet van maatregelen van overheid en banken om ondernemers door de coronacrisis te helpen.

Achtergrond

Tot nu toe hebben banken en financieringsinstellingen de liquiditeitsruimte van bedrijven kunnen vergroten door enerzijds uitstel van aflossingen en/of rente en anderzijds door het verstrekken van financieringen aan bedrijven.

In de praktijk valt op dat banken en financieringsinstellingen terughoudend zijn met de toepassing van de verruimde BMKB-regeling die 75% overheidsgarantie biedt. Men financiert primair bedrijven die in de kern gezond zijn en met terugbetaalcapaciteit.

Daarnaast is gebleken dat bedrijven met kleine financieringsaanvragen moeite hebben om goedkeuring te verkrijgen.

Klein Krediet Corona

Om hier aan tegemoet te komen komt nu het Klein Krediet Corona (KKC) voor kredietaanvragen tussen € 10.000 en € 50.000. Verdere voorwaarden zijn:

  • omzet van tenminste € 50.000 per jaar
  • ingeschreven bij de KvK voor 1 januari 2019
  • voldoende rentabiliteit

De overheidsgarantie bedraagt 95% op leningen van financiers aan bedrijven. Men verwacht dat met dit hoge garantiepercentage een zo groot mogelijke groep bedrijven kan worden bediend en dat het kredietbeoordelingsproces grotendeels automatisch plaats vindt.

De Klein Krediet Corona garantieregeling gaat niet direct in. De inwerkingtreding en inhoud van de regeling zijn afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie. De overheid en banken streven er naar om de regeling uiterlijk half mei in bedrijf te hebben. In ieder geval Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Financieringsinstellingen die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C mogen de regeling ook aanbieden. Overige financieringsinstellingen kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Kosten

Banken en financieringsinstellingen mogen maximaal 4% kostenvergoeding per jaar over het kredietbedrag aan de onderneming doorberekenen als zij gebruik maken van deze garantieregeling. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De leningen kunnen worden afgesloten met een maximale reguliere looptijd van 5 jaar.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken