HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Meimaand – Vakantiegeld maand

Situatie

Bijna iedere werkgever betaalt in mei het vakantiegeld uit. Of opgebouwd over het afgelopen jaar, of soms over het kalenderjaar 2020. De gelukkige werkgever betaalt het gewoon iedere maand uit. Want de uitbetaling van vakantiegeld betekent een flinke aanslag op de liquiditeit.

Zo ook bij een indoor speeltuin. Deze is gesloten vanwege de coronacrisis. De omzet is gedaald tot nul. Een begrijpelijke vraag is dan of het vakantiegeld opgeschort kan worden, of – bij voorkeur – helemaal niet uitbetaald wordt.

Vraag: Kan het vakantiegeld opgeschort worden?

Antwoord: De wet geeft aan dat het vakantiegeld uiterlijk in juni moet worden voldaan. Als in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen dat dit in mei is, dan is dit afgesproken en zal in mei moeten worden betaald. Een cao kan andere betalingstermijnen hebben opgenomen. Betaalt u later, dan bent u aan de werknemer wettelijke rente en een wettelijke verhoging verschuldigd van maximaal 50% van de te late betaling.

Het is evenwel denkbaar dat de situatie zo nijpend is dat er zwaarwichtige belangen zijn voor de werkgever om later te betalen als bijvoorbeeld de liquiditeit zo slecht is dat de onderneming hiermee in gevaar komt. De rechter zal deze omstandigheden mee nemen in de beoordeling hoe hoog de boete is.

Als u een procedure wilt voorkomen zult u met de werknemer afspraken moeten maken. Bij voorkeur in een korte vaststellingsovereenkomst (een voorbeeld vindt u binnenkort op de modellenbank van Extendum). U kunt ook wachten totdat bijvoorbeeld de vakbond afwijkende afspraken gaat maken voor de eventuele toepasselijke cao, maar vooralsnog gaat dit moeizaam.

Als u ook de NOW subsidie hebt aangevraagd, dan nog het volgende: De NOW dekt alleen het vakantiegeld van maart/april/mei dus deze regeling komt op dit punt niet aan de werkgever  tegemoet.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken