HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: NOW 3.1 uiterlijk 14 februari 2021 intrekken als blijkt dat de omzetperiode niet goed past

10-02-2021 | Door de nieuwe lockdown zijn veel werkgevers overgegaan tot het aanvragen van NOW 3.1.

Situatie: Stel een werkgever heeft een aanvraag NOW 3.1 (oktober t.e.m. december 2020) ingediend met als meetperiode voor de omzetdaling december/januari/februari. Het blijkt dat de omzet over december 2020 beter heeft uitgepakt dan verwacht, waardoor mogelijk de 20% omzetdaling niet wordt gehaald. Hierdoor is er dan geen recht op subsidie en dreigt de gehele subsidie (c.q. het ontvangen voorschot) terugbetaald te moeten worden.

Als hij dan vervolgens de NOW 3.2 (vierde tranche) wil aanvragen, moet de omzetperiode aansluiten op NOW 3.1 (derde tranche) derhalve van maart/april/mei 2021.

Vraag: Kan deze klant NOW 3.1. intrekken en dan NOW 3.2. aanvragen met de omzetperiode januari/februari/maart?

Antwoord: Ja, dat kan tot uiterlijk 14 februari 2021.

De werkgever heeft tot het aanvraagmoment van de nieuwe periode (NOW 3.2) – dus tot en met 14 februari – de mogelijkheid om de subsidie van NOW 3.1 in te trekken. De werkgever kan het intrekkingsverzoek voor NOW 3.1. indienen bij het UWV. De aan te vragen subsidie NOW 3.2 kan dan gebaseerd zijn op de omzetdaling in 3-maandsperiode die start op 1 januari of 1 februari of 1 maart 2021. Deze hoeft dan niet aan te sluiten op NOW 3.1 (deze is er immers niet meer). De subsidieperiode bedraagt januari/februari/maart 2021, gebaseerd op het loon van juni 2020.

Overigens dient het ontvangen voorschot NOW 3.1. wel terugbetaald te worden.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken