HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Moet ik belasting betalen over de TVL-subsidie die ik ontvang?

10-02-2021 | Vandaag bespreken we de vraag “Moet ik belasting betalen over de TVL-subsidie die ik ontvang?”. Dit is een vraag die ons de afgelopen periode veelvuldig gesteld is.

Moet ik belasting betalen over de TVL-subsidie die ik ontvang?

Antwoord: als u als ondernemer, of als uw onderneming een subsidie in de vorm van TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) of TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) heeft ontvangen dan is het volgende van belang. Deze subsidies zijn vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

In de jaarrekening van de onderneming maakt de ontvangen TVL en/of TOGS wel deel uit van het resultaat. Maar bij het berekenen van de belastinglast over het boekjaar kan deze opbrengst buiten beschouwing blijven.

Hoe vorenstaande in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet worden verwerkt, is nog niet duidelijk. De versies voor aangiften 2020 zijn nog niet beschikbaar.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken