HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Ik heb Tozo 1 ontvangen. Mijn partner en ik krijgen beiden een jaaropgave waarop 50% van de uitkering wordt vermeld. Klopt dat?

11-02-2021 | Vandaag bespreken we de vraag “Ik heb als ondernemer bij de gemeente een Tozo 1 uitkering aangevraagd en ontvangen. Nu krijgen mijn partner en ik beiden een jaaropgave waarop 50% van de uitkering wordt vermeld. Klopt dat?”. Dit is een vraag die ons de afgelopen periode veelvuldig gesteld is.

Antwoord: deze vraag hebben we voorgelegd aan een uitvoeringsinstantie van samenwerkende gemeenten. Het antwoord luidde als volgt:

“Bij gehuwden/samenwonenden is de Tozo-uitkering voor de helft voor de ene partner en voor de helft voor de andere partner. Het maakt dan niet uit op wiens rekening (1 van beide, de gezamenlijke rekening of beide de helft) de uitkering is uitbetaald.

Artikel 45 van de Participatiewet ziet toe op de uitbetaling van de Tozo (bijstand), dit staat los van de rechthebbende. In de Participatiewet (waar de Tozo onder valt) werkt het zo dat er sprake is van gezinsbijstand. Gehuwden/samenwonenden kunnen dan niet los van elkaar worden gezien.”

Mocht u hiermee geconfronteerd worden hou er dan rekening mee dat de Tozo 1 uitkering bij beide partners inkomen vormt en dus kan leiden tot een onverwachte last bij de partner-niet-ondernemer.

Bij de Tozo 1 uitkering zit dus nog een addertje onder het gras omdat bij deze regeling geen (partner-)inkomenstoets plaatsvindt. Bij de Tozo 2 en Tozo 3 doet dit probleem zich niet meer voor omdat dan wel deze (partner-)uitkeringstoets wordt uitgevoerd.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken