HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwsbrief loonheffingen 2017 is beschikbaar

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staat een hele rij met veranderingen en aandachtspunten voor de aangifte loonheffingen. Het is belangrijk dat uw kantoor deze lijst op de juiste wijze hanteert om naheffingen en boetes te voorkomen.

Een aantal zaken in de aangifte loonheffingen per 1 januari 2017 zijn eerder dit jaar al bekendgemaakt. Zoals bijvoorbeeld het vervangen van code 21 door tien nieuwe inkomenscodes, het vervallen van twee overbodige rubrieken uit de gegevensset loonheffingen en de opsplitsing van de indicatie premiekorting in drie nieuwe indicaties. Deze wijzigingen worden per 1 januari 2017 doorgevoerd. Uw salarisadministrateur dient nu actie te gaan ondernemen, als dat al niet is gebeurd, om te voorkomen dat de aangifte verkeerd wordt ingevuld en uw kantoor met naheffingen en boetes wordt geconfronteerd.

Er zijn naast de bekende wijzigingen nog vier maatregelen die in de Nieuwsbrief Loonheffingen staan:

  • De code voor stakingsdagen (code S) is toegevoegd aan de rubriek “Code incidentele inkomstenvermindering”. Deze code is bedoeld om te voorkomen dat een werknemer die staakt en daardoor minder loon krijgt ook een lager dagloon krijgt als hij een uitkering ontvangt op basis van de werknemersverzekeringen. Daarbij is niet van belang of een werknemer lid is van een vakbond, betaald wordt uit de stakingskas en of er sprake is van een georganiseerde of wilde staking.
  • De code voor bronheffing pensioenen Curacao uit de code loonbelastingtabel (252) komt per 1 januari te vervallen. Deze code mocht al sinds 1 januari 2016 niet meer gebruikt worden.
  • De naam van de rubriek “Eindheffing VUT-regeling” wijzigt in “Pseudo-eindheffing RVU”.
  • De omschrijving bij code A wijzigt van “Familie van eigenaar” in “Echtgenoot of familie van eigenaar of van de DGA”. Inhoudelijk blijven de rubrieken gelijk.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken