HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Contractsoverneming

Als wordt besloten de activiteiten van een besloten vennootschap om bijvoorbeeld fiscale redenen in het vervolg te voeren vanuit een eenmanszaak, is de vraag wat er dient te gebeuren met de lopende contracten met leveranciers of opdrachtgevers.

Voor een juridische contractsoverneming is een “akte” nodig en medewerking van de wederpartij bij de overeenkomst. Die medewerking kan bijvoorbeeld ook worden afgeleid uit gedragingen van een wederpartij, bijvoorbeeld uit het doen van betalingen op grond van het contract aan de partij die het contract heeft overgenomen. Als gevolg van de voortschrijdende digitalisering hoeft een “akte”  niet te bestaan uit een ondertekend contract, maar kan tussen beide partijen gevoerde e-mailcorrespondentie ook als zodanig gelden.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken