HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuws omtrent nieuwe btw-nummers

Afgelopen weken ontvingen bijna 1.3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In verband met privacy is in het nieuwe nummer het Burger Service Nummer (BSN) niet meer verwerkt. Hieronder vermelden wij de door de Belastingdienst gepubliceerde aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van het nieuwe btw-identificatie nummer.

Het btw-id is niet meer te herleiden naar de ondernemer, alleen nog naar de onderneming. In verband met de AVG moet de privacy van ondernemers met een eenmanszaak beter gewaarborgd zijn.

Het nieuwe btw-identificatienummer

Het btw-id moet vanaf 1 januari 2020 op facturen en de internetsite worden vermeld. Tevens moet het nieuwe btw-id gebruikt worden in contacten met klanten en leveranciers. Denk ook aan het wijzigen van het nummer in de administratie als deze wordt gebruikt voor het maken van facturen. Zorg als cliënt dat u uw accountant en belastingadviseur tijdig informeert en vraag als accountant en/of belastingadviseur het nieuwe btw-id tijdig op bij uw cliënt. Het btw-id is vanzelfsprekend persoonlijk en uniek en is op dezelfde manier opgebouwd als het oude ob-nummer. Het bestaat uit de letters “NL” dan 9 cijfers, de letter “B” en dan 2 cijfers.

Het BSN-gerelateerde omzetbelastingnummer (ob-nummer) blijft in gebruik in correspondentie van en met de Belastingdienst voor wat betreft omzetbelasting. Het ob-nummer is zichtbaar in het portaal waar elektronisch de btw-aangifte wordt gedaan.

Leveranciers

Met het btw-id kan de ondernemer zich identificeren als btw-plichtige. Daarnaast gebruiken zijn klanten het btw-id om met de EU-zoekmachine VIES na te gaan of een bedrijf ingeschreven is voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen. Het huidige btw-id (na 1 januari ob-nummer) staat vanaf 1 januari 2020 niet meer in VIES. De onderneming is vanaf die datum onder het nieuwe btw-id te vinden in VIES. Voor de Belastingdienst is de historische informatie wel zichtbaar in VIES.

Leveranciers van de ondernemer gebruiken zijn btw-id in hun administratie om er zeker van te zijn dat hij een btw-plichtige ondernemer is. Leveranciers kunnen zijn btw-id bijvoorbeeld gebruiken om btw aan hem te verleggen. En ook (buitenlandse) leveranciers gebruiken het btw-id om het bedrijf van de ondernemer in VIES te controleren op inschrijving.

Als de ondernemer als eenmanszaak intracommunautair inkoopt/verwerft, dan moet vanaf 1 januari 2020 de buitenlandse leverancier het btw-id van de ondernemer op zijn factuur vermelden. Krijgt de ondernemer in 2020 een factuur voor prestaties die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht waarop nog het ob-nummer staat, dan hoeft de ondernemer zijn leverancier niet te vragen om een factuur met het nieuwe btw-id.

MOSS

Om te voorkomen dat een ondernemer die digitale diensten levert zich in elk EU-land waar hij digitale diensten levert, moet registreren, is de mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Met deze regeling kunnen ondernemers de btw over de digitale diensten die ze leveren aan particulieren aangeven via 1 EU-land. Ook in de regeling Mini One Stop Shop (MOSS) moet vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id gebruikt worden. Ondernemers die gebruik maken van de MOSS krijgen in 2019 nog tweemaal een brief over de aanpassing van het btw-id voor de MOSS. De Belastingdienst verzendt deze brieven omdat de Belastingdienst het btw-id voor de MOSS aanpast.

Artikel 23

Als aan een ondernemer een vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 is afgegeven, dan hoeft hij bij import van goederen bij de douane geen btw te voldoen. Als aan een eenmanszaak een dergelijke vergunning artikel 23 zoals voormeld is afgegeven, ontvangt hij in het vierde kwartaal van 2019 van de Belastingdienst een nieuwe vergunning met het nieuwe btw-id.

Aankoop zonnepanelen

Heeft een ondernemer een btw-nummer ontvangen vanwege de aanschaf van zonnepanelen en aangifte gedaan, waarbij de in rekening gebracht btw is teruggevraagd, dan is het nieuwe btw-id in veel gevallen niet nodig. Doorgaans zijn eigenaren van zonnepanelen in de jaren na aanschaf vrijgesteld van administratieve verplichtingen en hoeft door hen geen aangifte omzetbelasting meer te worden gedaan.

Wanneer de ondernemer toch btw-belaste leveringen of diensten gaat verrichten waarbij het btw-identificatienummer nodig is, moet hij contact opnemen met de Belastingdienst.

Nieuwe KOR en Vrijgestelden

Ondernemers die zijn vrijgesteld van btw of gebruik gaan maken van de nieuwe KOR per 1 januari 2020 hebben in het verleden een btw-nummer ontvangen. Deze ondernemers ontvangen eveneens het nieuwe btw-id nummer. De brief met het nieuwe btw-id moet zorgvuldig worden bewaard omdat zij deze wellicht in de toekomst nodig hebben. Dit kan aan de orde zijn als deze ondernemers goederen of diensten gaan leveren die met btw zijn belast of een omzet realiseren van meer van € 20.000 in enig jaar waardoor zij geen gebruik meer kunnen maken van de nieuwe KOR.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken