HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe modellen regeling ‘Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw’ (OVK)

23-02-2022 | Per 24 december 2021 is de ‘Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19’ van kracht geworden. Deze regeling houdt in dat land- en tuinbouwbedrijven een aanvullende subsidie kunnen ontvangen bovenop de maximaal ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Niet controleplichtige MKB-ondernemingen die hiervoor een vaststellingsaanvraag indienen van EUR 125.000 en hoger, moeten hierbij een samenstellingsverklaring van de accountant meesturen. Ten behoeve van de samenstellingswerkzaamheden in dit kader zijn de volgende modellen in de Accountancy Kennisbank opgenomen:

  • Checklist opdrachtaanvaarding samenstellen vaststellingsaanvraag OKV Q1-Q2
  • Opdrachtbevestiging 4416N samenstelopdracht vaststellingsaanvraag OVK Q1-Q2 2021 MKB
  • Werkprogramma 4416N samenstelopdracht OVK Q1-Q2 2021 MKB
  • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag OVK Q1-Q2 2021 (samenstellingsverklaring)
  • Samenstellingsverklaring OVK MKB
  • Accountantsprotocol vaststelling OVK MKB 4416N

Inloggen Extendum Kennisbank

U kunt hier inloggen in de Extendum Kennisbank. Bovengenoemde modellen kunt u het eenvoudigst raadplegen door in de kennisbank op de tegel ‘Nieuwe documenten’ te klikken.

Nog geen Extendum Kennisbank abonnee?

Heeft u nog geen abonnement op de Extendum Kennisbank, maar wilt u wel meer weten hierover? Klik dan hier. U kunt ook bellen met het secretariaat of mailen naar secretariaat@extendum.nl.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken