HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuwe cursus ‘Bedrijfseconomisch ontslag’

Nu de coronacrisis hardnekkiger blijkt dan verwacht, is ontslag van personeel soms toch onvermijdbaar. Dus zal een ontslagprocedure wegens bedrijfseconomische reden via het UWV moeten worden gestart. Echter, sinds de inwerkingtreding van de WWZ is deze procedure veranderd.

In de cursus ‘Bedrijfseconomisch ontslag’ krijgt u een volledig en actueel overzicht van de wet- en regelgeving die van toepassing is op bedrijfseconomische ontslagen en krijgt u bruikbare tips mee.

Uiteraard komen ook het afspiegelingsbeginsel en de herplaatsingsplicht aan de orde.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken