HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Addertje onder het gras bij NOW 2.0

Let op: in de NOW-regeling 2.0 zit nog een verplichting voor de werkgever verborgen!

Eén van de verplichtingen is dat de werkgever verplicht is zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing.

Heeft u cliënten die NOW 2.0 hebben aangevraagd of alsnog willen aanvragen (uiterlijk 31 augustus 2020), attendeer hen dan op deze verplichting.
Als werkgever kunt u deze inspanningsverplichting invullen door bijvoorbeeld werknemers te wijzen op het belang van scholing en ontwikkeling en ze te informeren over onderstaande subsidieregelingen voor ontwikkeladvies en online scholingsactiviteiten.

Adviseer uw cliënt een vastlegging te maken hoe hij/zij invulling heeft gegeven aan deze inspanningsverplichting.

Subsidieregelingen

Uiteraard zitten werkgevers niet te wachten op (extra) scholingskosten in tijden van financiële crisis. Daarom heeft het kabinet de subsidieregeling ‘NL leert door’ geïntroduceerd. Deze subsidieregeling bestaat uit 2 subsidies:

  1. ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’. Dit is een crisisregeling voor ontwikkel- en scholingsadvies voor werknemers en andere natuurlijke personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, 18 jaar of ouder zijn en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt op de dag van registratie van deelname aan het ontwikkeladviestraject.
  2. Subsidieregeling voor gratis online scholingsactiviteiten. Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt.

Deelname aan ontwikkeladvies

Sinds 1 augustus2020 kunnen werknemers kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Werknemers kunnen dit zelf regelen via www.hoewerktnederland.nl, een website van het Ministerie van SZW.

De beschikbare subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot 1 maart 2021 na afronding van het ontwikkeladviestraject.

Gratis online scholingsactiviteiten

Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt. Bedoeling van de regeling is dat vanaf het komende najaar gratis online scholingsactiviteiten gevolgd kunnen gaan worden.

Hoe deze scholingsactiviteiten eruit zullen gaan zien, moet gaan blijken. De subsidieregeling lijkt vooral gericht te zijn op omscholing van medewerkers die te maken gaan krijgen met gedwongen ontslag bij hun huidige werkgever.

Het zou mooi zijn als ook bijscholings- en opleidingsactiviteiten binnen de eigen branche onder de subsidieregeling zouden gaan vallen. Dan heeft ook de werkgever er baat bij. Trekt de omzet na verloop van tijd weer aan, dan zijn de medewerkers optimaal inzetbaar qua kennis en vaardigheden.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken