HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

NOW 2.0 aangevraagd, wanneer mag ik toch ontslag aanvragen?

Situatie

Uw cliënt verwacht het niet te gaan redden met de NOW-subsidie. De omzetdaling is meer structureel dan verwacht omdat de crisis te lang duurt.

Vraag: Wanneer kan uw cliënt beginnen met het organiseren van het ontslag?

Antwoord: Gedurende de gehele subsidieperiode heeft het ontslag aanvragen via het UWV geen gunstige uitwerking op de NOW-subsidie. Dit betekent dat de subsidie wordt gekort als uw cliënt in de periode tot 1 oktober 2020 het UWV benadert om een ontslag ‘veilig’ te stellen of een aanvraag te starten. De korting bedraagt: het loon van maart van de werknemers die voor ontslag worden voorgedragen – keer factor 3 (niet 4). Indien er meer dan 20 medewerkers worden voorgedragen, dan gelden er andere regels.

Als ontslag toch noodzakelijk wordt, dan adviseren wij een beëindigingsovereenkomst met de werknemer te sluiten. Als uw cliënt verwacht dat de werknemer zich ziek gaat melden, dan kan een aanvraag worden ingediend. Deze moet dan wel binnen 5 dagen worden ingetrokken. Bent u te laat, dan vindt de verrekening plaats.

Denkt uw cliënt veel weerstand te verwachten, dan is het verstandig af te wachten tot 1 oktober 2020.

In onze cursus ‘Bedrijfseconomisch ontslag‘ gaan wij dieper in op deze materie.

Is er geen NOW aangevraagd of wil uw cliënt toch alvast starten met het doorvoeren van ontslagen? Ook dan is deze cursus heel interessant voor u. Meer informatie vindt u hier.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken