HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nadere voorwaarden van NOW 3.0 bekend, definitieve regeling pas half oktober 2020

Hoewel per 1 oktober 2020 de derde fase van de NOW in werking treedt, laat de definitieve NOW 3.0 nog even op zich wachten. Minister Koolmees heeft evenwel in een brief van 30 september 2020 een nadere invulling bekend gemaakt.

Ten opzichte van de aankondiging op 28 augustus 2020 lijken er niet veel veranderingen te zijn aangebracht in de NOW 3.0.

  • 3 subsidieperiodes van 3 maanden, startend op 1 oktober
  • Omzetverlies stijgt van 20% naar 30% in de derde periode
  • Omzetperiode is flexibel, moet wel aansluiten op NOW 1.0 en NOW 2.0
  • Vergoeding zakt van 80% naar 60%
  • Loonsom zal worden vastgepind op juni 2020 (of bij gebreke, loonsom april 2020)
  • Loonsomdaling toegestaan per periode van 10, 15, en 20%

Eén verandering is echter wel opvallend, namelijk de mogelijkheid om de loonsom te laten dalen door een bedrijfseconomisch ontslag. Als dit het geval is, dan zal de werkgever in ieder geval contact op moeten met het UWV via UWV Telefoon NOW. Voor de werkgever bestaat namelijk de inspanningsverplichting om de werknemer van werk naar werk te begeleiden. Het maximale loon waarop de tegemoetkoming gebaseerd wordt bedraagt – per werknemer – € 4.845.

Als de definitieve regeling bekend is, zullen wij u nader informeren omtrent de details.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken