HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Derdenverklaring vaststelling NOW 1.0 gepubliceerd

30 september jl. heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de derdenverklaring gepubliceerd in het kader van de aanvraag vaststelling NOW 1.0.

Inhoud derdenverklaringen

De derdenverklaring rust op 3 pijlers.

 1. Bespreking met de aanvrager over:
  1. de wijze waarop de aanvraag tot stand is gekomen;
  2. de wijze waarop de regels zijn nageleefd door de aanvrager.
 2. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de derde deskundige ten aanzien van de omzetdaling.
 3. De werkzaamheden die de derde deskundige heeft uitgevoerd ten aanzien van de loonsom.

In de derdenverklaring staat concreet omschreven welke onderwerpen zijn besproken met de klant en welke werkzaamheden de derde deskundige heeft uitgevoerd om tot zijn verklaring te komen.

Uit te voeren werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van de omzetdaling betreffen met name:

 • de aansluiting van de aanvraag tot vaststelling op brondocumenten en achterliggende documentatie;
 • het nemen van steekproeven uit boekingen en brondocumenten om vast te stellen dat de bijbehorende mutaties in de juiste periode zijn verwerkt en terecht wel of niet zijn verwerkt in de omzet.
 • de aansluiting van de verzamelloonstaat op de loonaangiften over de periode maart tot en met mei 2020;
 • de aansluiting van de nettosalarissen in de verzamelloonstaat op de uitbetaalde nettolonen.

Werkprogramma derdenverklaringen

In de Kennisbank nemen wij uiterlijk 9 oktober 2020 een handzaam werkprogramma op voor de uit te voeren werkzaamheden voor het afgeven van de derdenverklaring.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken