HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Herstelmogelijkheden voor concernregeling NOW 1.0 en NOW 2.0

Het zogenaamde ‘groepscriterium’ zoals dat gebruikt wordt bij de NOW 1.0 heeft tot onduidelijkheden geleid, waardoor bij sommige aanvragers iets mis is gegaan en zij een terugbetalingsplicht riskeren.

Aanvankelijk hield de regeling in dat werkmaatschappijen niet afzonderlijk voor NOW in aanmerking kwamen, maar uitgegaan moest worden van het ‘concern’. Enkele weken later heeft de minister het alsnog mogelijk gemaakt – zij het onder stringente voorwaarden – dat werkmaatschappijen afzonderlijk aanspraak konden maken op de steunmaatregelen NOW. Het kan immers voorkomen dat andere bedrijven in de groep goed draaien, en de holding geen (of onvoldoende) omzetverlies heeft, maar dat andere bedrijven hard getroffen worden door de coronacrisis.

Onduidelijkheid

Het onderscheid tussen zelfstandige bedrijven en dochterbedrijven heeft voor onduidelijkheid gezorgd, waardoor sommige aanvragen onjuist zijn gedaan en dus geriskeerd wordt dat de (voorlopig) toegekende steun moet worden terugbetaald.

Herstellen onjuiste aanvraag

De minister heeft nu de mogelijkheid aangegeven dat deze onjuiste aanvraag hersteld kan worden zodat bedrijven die zich niet gerealiseerd hebben dat zij onderdeel zijn van een ‘groep’, hun aanvraag kunnen corrigeren.

Het betreft de gevallen dat een NOW-aanvraag is gedaan zonder dat rekening is gehouden met de voorwaarden die zijn verbonden aan het vaststellen van de subsidie op het niveau van de werkmaatschappij. In de praktijk kan een ondernemer op dit moment niet meer voldoen aan alle voorwaarden die verbonden zijn aan een aanvraag op werkmaatschappijniveau, hetgeen uiteindelijk zou leiden tot een terugbetalingsplicht.

Wijziging in NOW

De minister vindt dit onwenselijk en bereidt een wijziging voor in de regelingen NOW 1.0 en 2.0 die het mogelijk maakt dat bedrijven alsnog de aanvraag doen op het niveau van de (individuele) werkmaatschappijen. De wijziging van de NOW-regeling zorgt ervoor dat het voorschrift vervalt die stelt dat een aanvraag op werkmaatschappijniveau alleen gedaan kan worden als de NOW-aanvraag is gedaan op of na 5 mei 2020. Een tweede aanpassing is dat aan het tweetal voorwaarden – die in artikel 6a van de NOW 1.0 en in artikel 7 van de NOW 2.0 – staan (verklaring dat er geen dividend of bonus is uitgekeerd c.q. geen aandelen zijn ingekocht), pas hoeft te worden voldaan bij de subsidievaststelling in plaats bij de subsidieaanvraag.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken