HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Mogelijkheid tot ongewijzigd uitbetalen onbelaste vaste reiskostenvergoeding verlengd

26-03-2021 | Veel werkgevers kennen een onbelaste vaste reiskostenvergoeding toe aan hun werknemers voor de kosten van woon-werkverkeer. De mogelijkheid om deze af te stemmen op de omstandigheden voor de uitbraak van het coronavirus zijn verlengd.

Vaste kostenvergoeding

In ons bericht van 29 januari 2021 hebben we melding gemaakt van de mogelijkheid om vaste reiskostenvergoedingen nog tot 1 april 2021 te baseren op het reispatroon van de periode voor de uitbraak van het coronavirus. Uit antwoorden op kamervragen blijkt dat deze datum wordt verlengd tot 1 juli 2021.

Vanaf 1 juli 2021 zal een belastingvrije reiskostenvergoeding moeten worden gebaseerd op de daadwerkelijk te maken reizen. Als voorwaarde voor deze tegemoetkoming blijft gelden dat de vaste vergoeding al voor 13 maart 2020 aan de werknemer is toegekend.

Aanleiding voor de verlenging is gelegen in het feit dat werkgevers zoeken naar mogelijkheden om werknemers een onbelaste vergoeding te geven in verband met de extra kosten die zij moeten maken vanwege het thuiswerken. Het kabinet zoekt nog naar mogelijkheden om aanvullende regelingen daarvoor op te nemen in de werkkostenregeling. Dat zal, naar nu wordt aangenomen, niet lukken voor 1 januari 2022. Mede in verband hiermee is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling ook voor dit jaar over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom al verhoogd van 1,7 naar 3%.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken