HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Eigenrisicodragerschap, intrekken of aangaan per 1 april (of 1 oktober)

27-03-2021 | Wij vragen – onze klanten – weleens of een werkgever een eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en/of WGA. Regelmatig weet een werkgever dit niet precies. Doorgaans zal het zo zijn dat deze werkgever geen eigenrisicodrager is, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.

Een aantal jaar geleden werd door de verzekeringsmaatschappijen flink geadverteerd met de private verzekeringen voor met name de WGA. Het zou een stuk goedkoper zijn dan publiek verzekerd zijn. Dit zal voor ieder bedrijf anders zijn en daar kan dus geen eenduidig antwoord op gegeven worden.

Soms blijkt het een nare verrassing te zijn als de werkgever eigenrisicodrager blijkt te zijn. De werkgever kan dan bij ziekte van een (ex) werknemer zelf de ziektewetuitkering betalen, dan wel de WGA-uitkering. Zeker in het geval van de Ziektewet, is het soms aantrekkelijker om het contract met een zieke werknemer te verlengen. En dan is het wel handig om te weten of u eigenrisicodrager bent of niet.

Om na te gaan of u eigenrisicodrager bent, kunt u de beschikking Werkhervattingskas (Whk) raadplegen. Deze beschikking ontvangt u – als werkgever – jaarlijks van de Belastingdienst.

Verlengen of heroverwegen

Twee keer per jaar mag een werkgever zijn besluit heroverwegen. Let op: u heeft nog tot 1 april 2021 om uw aanvraag in te dienen. De werkgever kan dan via een formulier (ook te vinden bij uwv.nl) bij de belastingdienst zich hiervoor afmelden of aanmelden. Uw aanvraag gaat dan per 1 juli in.

Is dit voor u te kort dag om te overwegen? U kunt uw aanvraag ook voor 2 oktober indienen. Dan gaat uw aanvraag per 1 januari in.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken