HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Maximale inhouding ZVW op het netto minimumloon 2019 gewijzigd

Onder strikte voorwaarden is het toegestaan dat uw cliënten de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar van de werknemer.

In 2019 mag maximaal € 1.432,00 worden ingehouden op het netto minimumloon van de werknemer. Het bedrag staat vermeld in de nieuwe regeling van minister Bruins voor medische zorg.

Door de invoering van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) moeten uw cliënten minimaal het wettelijk minimumloon giraal aan de werknemer betalen. Dat betekent dat de werknemer, door de inhoudingen (o.a. zvw) op het loon, minder dan het minimumloon overhoudt. Het is wel mogelijk dat de werknemer een machtiging afgeeft aan uw cliënten dat uit hun naam de nominale premie ZVW rechtstreeks aan de zorgverzekeraar wordt overgemaakt. Maandelijks kan dan 1/12 van € 1.432,00 in mindering worden gebracht op het minimumloon om te betalen aan de zorgverzekeraar.

H.J.G. (Henk-Jan) Reef
salarisadviseur

06 51 44 97 75
h.reef@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken