HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Werknemer dwingt ontslag uit slapend dienstverband af

Een terminaal zieke specialist heeft via het Scheidsrecht Gezondheidszorg afgedwongen dat zijn slapende dienstverband moet worden verbroken. Deze uitspraak heeft als gevolg, dat de werkgever nu gedwongen wordt om de transitievergoeding te betalen.

Na een loondoorbetalingsperiode van 104 weken bij ziekte, volgt een WIA beoordeling. Als een zieke medewerker niet in staat is het eigen werk uit te voeren en er ook geen andere functie bij de eigen werkgever beschikbaar is, mag een werkgever deze werknemer ontslaan. Dit kan door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of door een ontslag met wederzijds goedvinden, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In het eerste geval is de werkgever gehouden de transitievergoeding te betalen, in het tweede geval wordt meestal ook een ontslagvergoeding afgesproken.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om geen ontslag aan te vragen en het dienstverband ‘slapend’ te houden. Immers, na de periode loondoorbetaling bij ziekte, hoeft geen salaris meer te worden betaald. In het geval van de terminaal zieke specialist, had zijn werkgever voor deze optie gekozen.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg nam echter de argumenten van de werknemer, gerelateerd aan de aankomende wetswijziging (Wet compensatie transitievergoeding), over. Deze wetswijziging maakt het voor werkgevers mogelijk om, onder voorwaarden, de betaalde transitievergoeding terug te krijgen van het UWV. Als de wet ongewijzigd wordt ondertekend in april 2020, is daarmee het financiële belang van de werkgever ondergeschikt aan het zwaar wegende belang van deze ernstig zieke specialist, oordeelde het Scheidsrecht Gezondheidszorg.

Of deze uitspraak ook door andere rechtsprekende organen wordt overgenomen is nog maar de vraag en zal in de toekomst blijken.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken