HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Mag een winkel sluiten door corona?

20-04-2020 | Op 15 maart 2020 werden de coronamaatregelen door het kabinet aangekondigd. Sindsdien is de horeca dicht en ligt het openbare leven in Nederland plat. Veel winkels besloten ook om de deuren te sluiten, hoewel dit niet verplicht is gesteld. Hoe zit dat dan vanuit de verhuurder bezien: mag de huurder zomaar de winkel sluiten, of zijn openingstijden aanpassen?

Exploitatieverplichting

Er is geen sprake van een wettelijke exploitatieverplichting. De huurder is echter wel verplicht om zich te gedragen als een goed huurder. In veel commerciële huurcontracten is een exploitatieverplichting opgenomen. Daarin staat vaak zelfs omschreven op welke tijden een winkelier open moet zijn. Het kan voor het succesvol exploiteren van een winkelcentrum immers essentieel zijn dat de winkels gelijktijdig geopend zijn.

‘Vrijwillige’ winkelsluiting

Staat er zo’n exploitatieverplichting in het contract, maar gaat de winkel toch dicht, dan is er in principe sprake van een toerekenbare tekortkoming. Maar kan de verhuurder daar een beroep op doen in de huidige omstandigheden? Ik vraag het me af. Winkeliers zullen een beroep doen op bijzondere omstandigheden en de kans is aanzienlijk dat rechters daarin mee gaan.

Hoe zit het met de betaling van de huurprijs?

Het lijkt erop dat winkeliers niet zomaar mogen beslissen om helemaal niet meer te betalen. Aangezien er voor winkeliers geen sprake is van dwingende overheidsregels, ligt een beroep op overmacht voor winkeliers niet voor de hand.

Maar er zijn andere omstandigheden die wel kunnen leiden tot een succesvol beroep op overmacht. Een sterk verminderde omzet, winkels in de buurt die ook allemaal dicht zijn, risico’s voor het winkelpersoneel, het kunnen allemaal overwegingen zijn voor de ondernemer om dicht te gaan en met een beroep op overmacht de huur niet meer te betalen.

Steunakkoord niet bindend

Zoals is neergelegd in het Steunakkoord tussen brancheverenigingen, banken en de overheid van 10 april 2020, dient de financiële pijn van de coronacrisis verdeeld te worden tussen huurders en verhuurders.

Hoewel dit akkoord niet bindend is, is het wel richting gevend en zullen er mogelijk consequenties zijn voor de huurder die eenzijdig beslist om helemaal niet meer te betalen. Een (gedeeltelijke) opschorting en na afloop van een bepaalde periode (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur behoort wel tot de mogelijkheden. De branche zet in ieder geval in op overleg en het zoeken naar gezamenlijke oplossingen.

Advies & contact

Heeft u vragen over het huren of verhuren van bedrijfspanden, leegstand of de exploitatieverplichting bij bedrijfspanden (ten tijde van corona)? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken