HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Vakantiedagen en corona

Situatie

Een kledingzaak heeft nauwelijks omzet en de ondernemer heeft daarom besloten om zijn winkel tijdelijk te sluiten. Het liefst wil de ondernemer dat zijn mensen ook vakantiedagen opnemen. Overal op internet is te lezen dat het lastig is om personeel te verplichten op vakantiedagen op te nemen. Zijn werknemers zijn naar huis gestuurd. Ze hoeven niet echt vakantiedagen op te nemen, want ze zijn toch al thuis. De enkeling die de vakantie in mei al had gepland wil ook nog eens zijn vakantiedagen teruggeven.

Vraag: Hoe kan deze ondernemer omgaan met de vakantiedagen?

Antwoord: Een werkgever mag wel aan zijn werknemers vragen om zoveel mogelijk vakantiedagen op te nemen maar kan een werknemer hiertoe niet verplichten. Alleen als een werkgever in zijn arbeidsovereenkomst of cao heeft opgenomen dat hij vakantiesluitingen kan vaststellen, dan is het mogelijk. De vakantie moet dan zo ruim van te voren worden vastgesteld dat een medewerker een vakantie kan plannen en organiseren. Doorgaans is dit al aan het begin van het jaar.

Als deze ondernemer dit niet heeft opgenomen in de arbeidsovereenkomst en de meivakantie is echt te kort dag, dan is hij afhankelijk van de werknemer.

Het verzoek van de werknemer die wel vakantie had gepland en zijn vakantiedagen wil teruggeven, hoeft niet te worden ingewilligd.

Het kan ook zijn werknemers nog wettelijke vakantiedagen over hebben uit 2019 die nog opgenomen moeten worden voor 1 juli 2020. Na deze datum komen deze te vervallen. Deze vervallen echter niet zondermeer. De ondernemer zal de werknemers moeten aansporen en in de gelegenheid moeten stellen om deze dagen op te nemen. Het is verstandig om dit aansporen schriftelijk te doen.

Uit recente rechtspraak van het Hof van Justitie is gebleken dat een werkgever moet kunnen aantonen dat hij de werknemer ook daadwerkelijk de gelegenheid heeft gegeven om de vakantiedagen op te nemen.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken