HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

Onderstaand de belangrijkste zaken van de afgelopen week:

1. Subsidieregeling NOW

Er zijn een aantal voorstellen gedaan om bestaande of vermeende tekortkomingen in de regeling te repareren. Minister Koolmees heeft aangegeven dat hij zal onderzoeken of een aanpassing  mogelijk is. Het betreft o.a. grotere bedrijven met een groepsstructuur en seizoenbedrijven.

Op dit moment is het zo dat de omzetdaling van de gehele groep beoordeeld wordt. Dit kan nadelig uitpakken voor vooral grotere MKB-bedrijven met verschillende activiteiten. Mogelijk wordt de regeling ook aangepast voor ondernemingen met een duidelijk seizoen patroon in de omzet.

2. TOGS.

De lijst met SBI codes is verder uitgebreid. Kijkt u hier voor de volledige lijst.

3. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Het wetsvoorstel betreffende Jaarverslaggeving en digitaal vergaderen van 8 april is op 16 april aangenomen. De volledige naam luidt: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Meer informatie hierover vindt u in bijgaand artikel.

4. Steunakkoord huurverplichtingen retailsector

Diverse brancheverenigingen van verhuurders en huurders in de retailsector alsmede vastgoedfinanciers hebben in een Steunakkoord afspraken gemaakt voor retailbedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. Hierin is geparticipeerd door o.a. het ministerie van Economische Zaken, Detailhandel Nederland, INretail en vastgoedorganisaties IVBN, Vastgoed Belang en VGO. Ook de 3 grootbanken hebben deelgenomen aan het akkoord.

Het Steunakkoord vermeldt o.a. dat de huurbetalingen voor de maanden april tot en met juni worden opgeschort voor winkeliers met een omzetdaling van minimaal 25% gedurende deze periode. De opschorting varieert van 50% tot 100% van de huurbetalingen. Hiermee wordt per situatie beoordeeld welke maatregel passend is.

Ook is zelfs kwijtschelding van betalingsverplichtingen mogelijk als na juni de werkelijke schade duidelijk is. De exacte invulling wordt t.z.t. door de betrokken partijen bepaald.

Let wel: dit Steunakkoord is geen overheidsmaatregel maar geeft richtlijnen hoe te handelen bij verhuur van winkelpanden. Het is dus ook niet verplicht om het Steunakkoord te volgen. Het is een moreel appèl waarbij gestreefd wordt om de schade door de corona crisis zo eerlijk mogelijk te verdelen.

5. Tijdelijke versoepelingen fiscale regelingen

Er is deze week een veelheid aan tijdelijke versoepelingen verleend van fiscale regelingen. Voor de invulling hiervan verwijzen wij u naar de Staatscourant nummer 22293 van 16 april jl. Het betreft o.a.:

 • Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;
 • Invorderingsrente;
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen;
 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;
 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s;
 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig;
 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;
 • Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
 • Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur;
 • Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen;
 • Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken