HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: NOW en seizoenbedrijven

Situatie

Als de eerste zonnestralen doorkomen, gaan de strandtenten open. Op 1 februari worden nieuwe personeelsleden aangenomen en begint men met goede moed met de opbouw voor het nieuwe seizoen. Maar als de tent staat moet vervolgens op 19 maart alles weer gesloten worden. De werknemers hebben niets meer te doen. De proeftijd is voorbij en arbeidscontracten zijn afgesloten voor een half jaar.

De NOW regeling is aangekondigd maar teleurstellend is de uitkomst dat de tegemoetkoming slechts geldt voor medewerkers die in januari 2020 op de loonlijst stonden. Geen omzet maar ook geen tegemoetkoming.

Vraag: hoe kunnen de loonkosten beperkt worden bij seizoenbedrijven?

Antwoord: het is mogelijk om in deze gevallen een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. De reden is duidelijk: acute omzetdaling. Omdat er in januari 2020 geen werknemers in dienst waren, is de NOW regeling geen optie. Als in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen dan kan overeenkomst worden opgezegd als een ontslagvergunning is verkregen.

Er zal wel een transitievergoeding betaald moeten worden. Deze wordt per 2020 per dag berekend, waarbij het uitgangspunt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar is. Er zal wel een opzegtermijn gehanteerd moeten worden en de procedure duurt ongeveer 5 weken.

Let wel!

Stel dat er op 1 januari wel een kok  in dienst was. Er kan voor de kok NOW worden aangevraagd. Kan nu voor het overige personeel ontslag worden aangevraagd? Dit is niet duidelijk. De regeling geeft aan dat er geen ontslag wegens bedrijfseconomische reden mag worden ingediend. De salarissen van de betrokken werknemers van januari worden dan verrekend met de loonsom van januari maal 1,5 ( als een soort boete). Maar deze werknemers stonden nog niet op de loonlijst. Het zou logisch zijn als dit ontslag dus geen effect heeft op de NOW regeling. Dit is alleen nog niet duidelijk. Zolang dit niet duidelijk is dan heeft het de voorkeur om een beëindigingsovereenkomst te sluiten met de betrokken medewerker. Maar daar is dan wel de handtekening van de werknemer voor nodig.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken