HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Mag je loondoorbetaling uitsluiten bij risicovol gedrag van de werknemer?

09-12-2020 | Artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever verplicht is om een arbeidsongeschikte werknemer tenminste 70% van zijn laatstgenoten salaris door te betalen. De meeste arbeidsovereenkomsten en/of cao’s bieden een aanvulling op die wettelijke 70% naar 100%, voor een bepaalde periode. Maar hoe zit het als een werknemer risicovol gedrag vertoont, waardoor hij zijn eigen ziekte veroorzaakt? Bent u dan als werkgever alsnog verplicht om loon door te betalen?

Ziekte door opzet

De wet is duidelijk. Alleen als de werknemer de ziekte door zijn opzet heeft veroorzaakt, heeft hij geen recht op loondoorbetaling. Het handelen van de werknemer moet gericht zijn op het opzettelijk veroorzaken van zijn ziekte. Dit wordt niet snel aangenomen. Zelfs cosmetische ingrepen, het beoefenen van gevaarlijke sporten of strafbaar gedrag leiden zelden tot het verlies van het recht op loondoorbetaling, al kan dat laatste natuurlijk wel aanleiding geven tot andere sancties zoals schorsing.

Invloed als werkgever

Kunt u als werkgever dan niets doen om het gedrag van de werknemer buiten werktijd te beïnvloeden, om zo te voorkomen dat hij arbeidsongeschikt raakt? Jawel, zo blijkt uit de rechtspraak. Met name in de onverplichte aanvulling van 70% naar 100% heeft de werkgever enige beleidsvrijheid. Zo mag hij de aanvulling uitsluiten in gevallen waarin de werknemer door zijn eigen schuld of toedoen arbeidsongeschikt raakt. In dat geval is ‘schuld’ of ‘toedoen’ minder vergaand dan ‘opzet’ en er wordt dus eerder aangenomen dat dat het geval is. De werkgever doet er verstandig aan deze regelingen goed vast te leggen in arbeidsovereenkomst of personeelshandboek.

In de praktijk

Een uitspraak van de Hoge Raad uit 2008 illustreert hoe een dergelijke regeling kan worden toegepast. De betreffende werknemer deed aan zaalvoetbal en was daardoor veelvuldig en langdurig geblesseerd, waardoor hij telkens zijn werkzaamheden niet kon uitoefenen.

De werkgever had werknemer al een aantal keren gewaarschuwd, dat hij bij een nieuwe blessure de aanvulling op de wettelijke loondoorbetaling niet zou betalen. De werknemer bleef zijn hobby echter uitoefenen en raakte weer geblesseerd, waarop de werkgever slechts 70% van het loon doorbetaalde, in plaats van de eerdere 100%.

De Hoge Raad stelde de werkgever in dit geval in het gelijk. Daarbij was van belang dat de regeling duidelijk was vastgelegd in de toepasselijke cao en werkgever werknemer hier meermaals op had gewezen.

Contact & advies

Wilt u ook een dergelijke regeling in uw arbeidsvoorwaarden of wilt u advies over de loondoorbetalingsverplichting? Neem contact op met één van de juristen van Extendum!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken