HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Hoe zit het met de inschrijvingstermijn in het UBO-register?

10-12-2020

De KvK heeft bedrijven massaal aangeschreven om de UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) in te schrijven. Als bedrijf krijg je hiervoor 6 weken de tijd.

Wie is ook alweer de UBO?

  • De aandeelhouder van een bv die meer dan 25% aandelen of certificaten bezit;
  • De vennoot of maat die meer dan 25% gerechtigd is tot het vermogen van een vof of maatschap;
  • De begunstigde van een stichting;
  • Degene die feitelijke zeggenschap heeft op basis van andere middelen;
  • Als deze ontbreken: de bestuurder of de maat/vennoot;

Op de website van KvK staan voorbeelden van bovengenoemde situaties.

Indieningstermijn

Het KvK vraagt om binnen 6 weken de gegevens in te schrijven. Het is echter niet meer dan een vriendelijk verzoek.

Een UBO van een bestaande onderneming hoeft niet eerder dan 27 maart 2022 ingeschreven te zijn. Nieuwe ondernemingen zullen meteen de UBO’s moeten inschrijven.

Wie schrijft in?

Een tekenbevoegd persoon en de UBO zelf moet wel meewerken aan de inschrijving.

Benodigde gegevens

De UBO zal zijn kopie ID moeten overleggen.

De KvK vraagt vervolgens om documenten om deze UBO aan te tonen, zoals een uittreksel van het aandeelhoudersregister, oprichtingsakte, of vennootschaps- of maatschapsakte.

Openbaarheid van het register

Het register is behoorlijk opengesteld voor iedereen. Een uittreksel ‘UBO-register’ (€2,50 per uittreksel) de volgende informatie op; wie de UBO is, wat diens leeftijd en nationaliteit is, sinds wanneer en in welke range hij een belang heeft (25-50%, 51-75% of 75% of meer).

De naam, leeftijd en nationaliteit wordt afgeschermd als een UBO daarvoor in aanmerking komt, bijvoorbeeld als iemand minderjarig is.

Let op! wanneer u geen UBO inschrijft is er sprake van een economisch delict.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken