HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Uitspraak rechtbank onderschrijft belang ‘algemene voorwaarden’

08-12-2020 | Een recente uitspraak van de rechtbank Limburg heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het hebben van deugdelijke ‘algemene voorwaarden’ en een duidelijke opdrachtbevestiging van groot belang zijn.

In de uitspraak (ECLI:NL:RBLIM:2020:8679) komen een aantal kernpunten naar voren die wij graag met u willen delen.

Opdrachtbevestiging

De klant – in bovengenoemde zaak – stelde dat er schade was geleden omdat het accountantskantoor de jaarrekening niet gedeponeerd had bij de Kamer van Koophandel.

De rechter stelde vast dat in de opdrachtbevestiging was overeengekomen dat het accountantskantoor de jaarrekening zou opstellen en andere financieel administratieve werkzaamheden zou verrichten.

In deze zaak is de rechtbank uitgegaan van dat wat overeengekomen is tussen beide partijen.

Ons advies

Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe belangrijk het is om een duidelijke opdrachtbevestiging op te stellen. Wij willen u hier dan ook met klem op wijzen.

Zorg dat in de opdrachtbevestiging is opgenomen wat de aard en de omvang is van de dienstverlening en hoe deze vormgegeven zal worden. Ook zodat u hooggespannen verwachtingen kunt voorkomen.

Zoals u hierboven ook al kon opmaken uit de uitspraak; hetgeen wat overeengekomen is moet uitgevoerd worden, hetgeen wat niet is overeengekomen is kan normaliter ook niet van u verwacht worden.

Algemene voorwaarden

Diezelfde klant wilde de vermeende schade verrekenen met de nog openstaande facturen. Echter stelde de rechter vast dat de algemene voorwaarden dit uitsloten en dat hierdoor alsnog de facturen betaald dienden te worden.

Ons advies

Zorg er ook voor dat uw algemene voorwaarden actueel zijn en dat de klant op de hoogte is van deze voorwaarden. De voorwaarden dienen door de klant geaccepteerd te worden vóórdat de opdracht tot stand komt. Normaliter worden deze samen met opdrachtbevestiging meegezonden, maar of dit op tijd is is volledig situatie gebonden.

Indien de algemene voorwaarden aangepast worden, is het verstandig om uw klanten hiervan op de hoogte te stellen. De klanten dienen op hun beurt weer schriftelijk te bevestigen dat zij akkoord gaan met de aangepaste algemene voorwaarden.

Het kan absoluut geen kwaad om bij de bespreking van de jaarrekening de klant te wijzen op de aanpassing van de voorwaarden.

Zorgplicht

De klant – uit bovenstaande uitspraak – voerde ook aan dat de accountant hem had moeten waarschuwen.

Uit de uitspraak valt af te leiden dat het in het in het voordeel van het accountantskantoor heeft gewerkt dat één van de medewerkers de klant heeft gewezen op de plicht tot het deponeren van de jaarrekening.

Ons advies

Wij achten het verstandig om klanten die zelf zorgdragen voor het deponeren van de jaarrekening tijdig te herinneren aan deze verplichting.

E-learning algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden spelen onder andere een belangrijke rol bij de mogelijkheid om een contract op te zeggen of te ontbinden en indien er aansprakelijkheid ontstaat. Met deze e-learning spijkeren wij uw kennis van algemene voorwaarden bij, en wij bieden u handvatten voor het opstellen van algemene voorwaarden en hoe om te gaan met nietige en vernietigbare artikelen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken