HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Let op de deadline van 1 juli a.s. voor het vastleggen van contracten voor onbepaalde tijd!

Vanaf 1 januari van dit jaar is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. In deze wet is de arbeidswetgeving op enkele vlakken ingrijpend veranderd. Een voor werkgevers belangrijke verandering is de verhoogde WW-premie voor een bepaalde groep werknemers.

Om te bepalen voor welke groep deze verhoogde premie moet worden betaald, is er de zogenaamde ja-ja-nee check:

  1. Is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd?
  2. Is er sprake van een op schrift vastgelegd contract?
  3. Is er sprake van een oproepcontract?

Als op bovenstaande vragen met ja-ja-nee geantwoord kan worden, geldt voor deze werknemers de lagere premie.

Het vastleggen op schrift van alle arbeidsovereenkomsten is voor sommige werkgevers een behoorlijke klus. De deadline voor de vastlegging was in eerste instantie 1 januari 2020, de dag van de invoering van de WAB. Omdat werkgeversorganisaties aangaven dat veel werkgevers deze deadline niet zouden halen, heeft minister Koolmees de werkgevers in samenspraak met de Belastingdienst drie maanden uitstel gegeven tot 1 april. De deadline is daarna nog een keer verlengd, tot 1 juli.

Heeft u het arbeidscontract op 1 juli 2020 nog niet schriftelijk vastgelegd? Dan moet u alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie betalen.

Heeft u destijds geen schriftelijke contract gemaakt, of bent u het contract kwijt? Dan kunt u volstaan met een door beide partijen ondertekend addendum op het (mondelinge) contract. Uit dit addendum moet dan wel blijken dat het geen oproepcontract is. Ook is het mogelijk om in bepaalde gevallen een contract of addendum digitaal te laten ondertekenen en vastleggen.

Meer uitleg over of een contract wel of niet een oproepcontract is volgens de WAB vindt u hier.

Voor meer informatie over het addendum en oproepcontracten kunt u contact opnemen met één van onze juridische adviseurs!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken