HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Mag een werknemer weigeren om aan het werk te gaan uit angst voor een coronabesmetting?

Vraag: Een werkgever heeft een werknemer die in een risicogroep voor corona valt. Mag de werknemer weigeren om aan het werk te gaan, ondanks dat de werkgever allerlei maatregelen heeft getroffen om besmetting te voorkomen?

Antwoord: Allereerst is de vraag of objectief is vastgesteld dat de werknemer inderdaad lijdt aan een ziekte of aandoening waardoor hij een grotere kans heeft dat een coronabesmetting bij hem een ernstig verloop zal hebben. Bij twijfel kan de werkgever de bedrijfsarts inschakelen om de risico’s te bepalen. De tweede stap is om te beoordelen of de werknemer met de juiste voorzorgsmaatregelen veilig aan het werk kan. Ook voor deze beoordeling kan de werkgever de bedrijfsarts inschakelen, maar de richtlijnen van het RIVM kunnen hier ook richting geven.

Aan de ene kant speelt in deze casus het instructierecht van de werkgever, aan de andere kant het recht van de werknemer om veilig zijn werk te kunnen doen. In het onderhavige geval had de werknemer zelf een lijst van benodigde beschermingsmiddelen bij werkgever ingediend. De werkgever heeft uiteindelijk gezorgd voor de beschermingsmiddelen waar de werknemer om vroeg en de werknemer is weer aan de slag gegaan.

Zou de werknemer in dit geval alsnog weigeren om aan de slag te gaan of vragen om nog meer beschermingsmiddelen, dan kan dat op een gegeven moment werkweigering opleveren en zou de werkgever de werknemer een waarschuwing kunnen geven, met daarna mogelijk nadere disciplinaire maatregelen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken