HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Geboorteverlof per 1 juli 2020 tot 6 weken

Na de geboorte van een wettelijk erkend kind, krijgen partners sinds 1 januari 2019 recht op 1 werkweek geboorteverlof. Dit verlof moet binnen 4 weken na de geboorte opgenomen worden en wordt door de werkgever volledig doorbetaald. Met ingang van 1 juli wordt dit recht verruimd.

Per 1 juli 2020 treedt het recht op aanvullende geboorteverlof in werking. Werknemers kunnen zelf aangeven of zij hiervan gebruik willen maken.  Voorwaarde is wel dat zij het geboorteverlof in zijn geheel hebben gebruikt en het kind op of na 1 juli 2020 is geboren. Gedurende dit aanvullende verlof ontvangt de werknemer geen salaris maar een uitkering van 70% van het dagloon (of maximum dagloon). Het UWV verstrekt geen toeslagen als de uitkering onder het sociaal minimum is.

De aanvraag is voor minimaal 1 en maximaal 5 hele werkweken van de werknemer en kan flexibel gedurende 6 maanden na de geboorte worden opgenomen. De werkgever kan een aanvraag voor aanvullend geboorteverlof niet weigeren. Werkgever en werknemer overleggen samen over de inroostering van de dagen en de werkgever vraagt dit aanvullende verlof aan bij het UWV.

Werknemers voor wie de loondoorbetalingsverplichting geldt omdat er sprake is van verzuim, kunnen geen aanvullend geboorteverlof aanvragen. Pas na (gedeeltelijke) werkhervatting is de aanvraag mogelijk, mits het aanvullende geboorteverlof nog kan vallen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Werkgevers kunnen de uitkering bij het UWV aanvragen tot een jaar na de ingangsdatum van het aanvullende geboorteverlof.

M.G. (Marja) van der Berg
adviseur P&O

06 22 22 96 57
m.vanderberg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken