HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Het coronavirus en de samenstellingsopdracht

In een normale situatie waarin een onderneming aanleiding heeft voor gerede twijfel over de continuïteit zal in de algemene toelichting van de jaarrekening worden uitgelegd welke zaken leiden tot de twijfel aan de continuïteit en hoe de onderneming deze problemen denkt op te lossen.

In dit artikel gaan we nader in op de werkzaamheden van de samenstellende accountant ten aanzien van het toelichten van de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening.

Continuïteitsveronderstelling in de algemene toelichting van de jaarrekening

In deze buitengewone situatie is het de vraag in hoeverre de onderneming in staat zal zijn om een gedegen analyse van de situatie te maken en deze duidelijk uiteen te zetten in de jaarrekening.

In veel gevallen zal de ondernemer een beroep doen op zijn accountant voor het inschatten van de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en voor het onderbouwen van de continuïteitsveronderstelling. De accountant ondersteunt de ondernemer daarmee bij significante oordeelsvormingen ten aanzien van de jaarrekening.

Let op, deze ondersteuning is per definitie een significante aangelegenheid. Wees als accountant dan ook alert dat u goed vastlegt:

  • Welke werkzaamheden u heeft uitgevoerd en wat uw conclusies zijn;
  • De besprekingen met de klant ten aanzien van deze werkzaamheden en conclusies;
  • De reactie van de klant op uw werkzaamheden en conclusies;
  • De bevestiging van de klant dat hij de continuïteitsinschatting begrijpt en het er mee eens is, zodat de klant zijn verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kan nemen.

Overleg zo nodig met een collega of met uw waarnemer!

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken